Danh mục sản phẩm

XY Base Set

XY Base Set

Yveltal EX - 144/146 - Full Art Ultra Rare

Hết hàng
689.770₫
XY Base Set

Xerneas EX - 146/146 - Full Art Ultra Rare

Hết hàng
804.770₫
XY Base Set

Skarmory EX - 145/146 - Full Art Ultra Rare

Hết hàng
192.970₫
XY Base Set

Emolga EX - 143/146 - Full Art Ultra Rare

Hết hàng
229.770₫
XY Base Set

Psychic Energy - 136/146 - Common

Hết hàng
18.170₫
XY Base Set

Fire Energy - 133/146 - Common

Hết hàng
18.170₫
XY Base Set

Blastoise EX - 142/146 - Full Art Ultra Rare

Hết hàng
1.609.080₫
XY Base Set

Venusaur EX - 141/146 - Full Art Ultra Rare

Hết hàng
1.149.770₫
XY Base Set

Fairy Energy - 140/146 - Common

Hết hàng
11.270₫
XY Base Set

Lightning Energy - 135/146 - Common

Hết hàng
11.270₫
XY Base Set

Metal Energy - 139/146 - Common

Hết hàng
13.570₫
XY Base Set

Fighting Energy - 137/146 - Common

Hết hàng
11.270₫
XY Base Set

Darkness Energy - 138/146 - Common

Hết hàng
18.170₫
XY Base Set

Rainbow Energy - 131/146 - Uncommon Reverse Holo

Hết hàng
68.770₫
XY Base Set

Water Energy - 134/146 - Common

Hết hàng
20.470₫
XY Base Set

Grass Energy - 132/146 - Common

Hết hàng
13.570₫

Sản phẩm đã xem