Danh mục sản phẩm

Supreme Rivalry

Booster Pack

Dragon Ball Super UW Series 4: Supreme Rivalry Booster Pack

Còn hàng
90.000₫
UW Series 4: Supreme Rivalry

Bulma, Hope for a Better Future - BT13-105 - Rare

Còn hàng
5.750₫
UW Series 4: Supreme Rivalry

Trunks - BT13-014 - Common

Còn hàng
5.750₫
UW Series 4: Supreme Rivalry

SS Son Goku, the Hero Returns - BT13-096 - Common

Còn hàng
5.750₫
UW Series 4: Supreme Rivalry

Piccolo, Trusted Ally - BT13-104 - Common

Còn hàng
5.750₫
UW Series 4: Supreme Rivalry

Frieza, Demolisher of Planet Vegeta - BT13-078 - Uncommon

Còn hàng
5.750₫
UW Series 4: Supreme Rivalry

King Cold, Supreme Ruler - BT13-082 - Uncommon

Còn hàng
5.750₫
UW Series 4: Supreme Rivalry

Demon God Gravy, Ritual at Hand - BT13-141 - Common

Còn hàng
5.750₫
UW Series 4: Supreme Rivalry

Yearning for the Dark Dragon Balls - BT13-149 - Common

Còn hàng
5.750₫
UW Series 4: Supreme Rivalry

Salsa, Ritual at Hand - BT13-145 - Uncommon

Còn hàng
5.750₫
UW Series 4: Supreme Rivalry

Yamcha, Hope Abandoned - BT13-044 - Uncommon

Còn hàng
8.970₫
UW Series 4: Supreme Rivalry

Super Saiyan Trunks - BT13-041 - Common

Còn hàng
5.750₫
UW Series 4: Supreme Rivalry

Trunks, Warrior of Hope - BT13-103 - Common

Còn hàng
5.750₫
UW Series 4: Supreme Rivalry

Son Goten, Fusion Renewed - BT13-128 - Common

Còn hàng
5.750₫
UW Series 4: Supreme Rivalry

Chain Attack Borgos - BT13-009 - Common

Còn hàng
5.750₫
UW Series 4: Supreme Rivalry

Dark Shenron, Wicked Wishmaster - BT13-148 - Common

Còn hàng
5.750₫

Sản phẩm đã xem