Danh mục sản phẩm

Shining Legends

Shining Legends

Water Energy - 2017 - Reverse Holo

Hết hàng
41.170₫
Shining Legends

Fairy Energy - 2017 - Reverse Holo

Hết hàng
15.870₫
Shining Legends

Psychic Energy - 2017 - Reverse Holo

Hết hàng
45.770₫
Shining Legends

Metal Energy - 2017 - Reverse Holo

Hết hàng
20.470₫
Shining Legends

Fighting Energy - 2017 - Reverse Holo

Hết hàng
29.670₫
Shining Legends

Double Colorless Energy - 69/73 - Uncommon

Hết hàng
25.070₫
Shining Legends

Switch - 67/73 - Uncommon

Hết hàng
8.050₫
Shining Legends

Mewtwo GX - 78/73 - Secret Rare

Hết hàng
2.239.970₫
Shining Legends

Lightning Energy - 2017 - Reverse Holo

Hết hàng
22.770₫
Shining Legends

Fire Energy - 2017 - Reverse Holo

Hết hàng
20.470₫
Shining Legends

Warp Energy - 70/73 - Uncommon

Hết hàng
8.050₫
Shining Legends

Pokemon Breeder - 73/73 - Full Art Ultra Rare

Hết hàng
65.780₫
Shining Legends

Mewtwo GX - 72/73 - Full Art Ultra Rare

Hết hàng
195.270₫
Shining Legends

Darkness Energy - 2017 - Reverse Holo

Hết hàng
56.350₫
Shining Legends

Mewtwo GX - 76/73 - Hyper Rare

Hết hàng
1.839.770₫
Shining Legends

Grass Energy - 2017 - Reverse Holo

Hết hàng
13.570₫

Sản phẩm đã xem